Kongresoj

Kongreso de Ukrainia Esperanto-Asocio estas la plej supera gvidorgano de la Asocio, kiu estas organizata fare de la Prezidio unufoje en 3 jaroj kun prezentnormo, kiun difinas la Prezidio. Kongreso elektas ĉefajn direktojn de la Asocio al  sekva tempoperiodo.
Rajton voĉdoni en la Kongreso havas nur delegitoj de E-kolektivoj de UkrEA kaj membroj de la Prezidio.

La 20a jubilea kongreso okazis la 30an de novembro 2014 en Kijiva urba domo de Aktoro. 
La sekva 21a kongreso de UkrEA okazos la 28-29a de novembro 2015, la loko estas ĝustigota.